Service

Sådan sikrer vi driften af dit køle- og klimaanlæg

Det er vigtigt at vedligeholde køle- og klimaanlæg for at sikre, at de kører driftsmæssigt optimalt, ikke belaster miljøet uforholdsmæssigt meget og holder i mange år. Ifølge lovgivningen skal køle- og klimaanlæg have et årligt eftersyn. Loven er udmøntet således, at “køle-, frost- og varmepumpeanlæg på mere end 1 kg kølemiddel skal have et årligt eftersyn af en person, der har fået den fornødne instruktion/øvelse, og anlæg på mere end 2,5 kg kølemiddel skal have et årligt eftersyn af en certificeret kølemontør fra et autoriseret kølefirma”.

Med en Angelo Køleteknik Serviceaftale varetager vi det årlige eftersyn og foretager eftersynet 100% efter gældende lovgivning, vi overtager ansvaret for vedligeholdelsen af dit anlæg, og vi sikrer at anlægget kører effektivt, sikkert og miljørigtigt. Vi kan tegne serviceaftale på alle køle- og klimaanlæg herunder anlæg til industrikøling, vandkøling, klimaanlæg, aircondition, kølerum, fryserum samt varmepumper.

Du får dermed fuldt udbytte af din investering og en langt mindre risiko for uheldige produktionsstop eller nedbrud med deraf følgende mistet omsætning. Du får ligeledes en forlængelse af køle- og klimaanlæggets levetid. Skulle uforudsete hændelser opstå har Angelo Køleteknik 24 timers overvågning og døgnvagt, der sikrer hurtig indgriben.

En serviceaftale med Angelo Køleteknik sikrer

  • Overholdelse af lovpligtigt eftersyn herunder dokumentation
  • Drifts- og energimæssige besparelser gennem forebyggende vedligeholdelse
  • Minimering af uhensigtsmæssige driftsforstyrrelser
  • Optimal og miljøbevidst drift
  • Forlængelse af køleanlæggets levetid
  • Systematisk vedligeholdelse med fastlagte terminer for eftersyn
  • 24 timers overvågning og døgnvagt
  • Dokumentation for alle ændringer og udskiftninger på anlægget
  • Rådgivning og information om anlæggets tilstand
Søg her