Lovgivning om installation

Lovgivning om installation af køleanlæg

Køle- og klimaanlæg må kun installeres af et autoriseret kølefirma. Under produktionen af anlæggene skal en række EU-direktiver overholdes for at anlæggene kan CE-mærkes. Alle anlæg hos Angelo Køleteknik er CE-mærkede.

Når køleanlæggene er produceret og skal installeres overgår de til lovgivningen for drift og vedligehold af køle- og klimaanlæg, AT 932 af 17.11.03. Inden anlæggene installeres er det vigtigt at undersøge, om der er vejledende støjgrænser for den pågældende virksomhed. Miljøstyrelsen udsteder disse vejledninger, og disse skal overholdes for at sikre et godt og sundt indeklima.

Inspektion og kontrol af køleanlæg udføres bl.a. af arbejdstilsynet.

Søg her