Kvalitetsgaranti

Kvalitetsgaranti

Angelo Køleteknik A/S er medlem af AKB, som er brancheforeningen for autoriserede kølefirmaer i Danmark

Medlemsskab af AKB er et kvalitetsstempel af virksomheden, som forpligter og sikrer at både produkt og service er af højeste kvalitet.

Angelo Køleteknik A/S er medlem af Kølebranchens Miljø Ordning (KMO)

Medlemsskabet forpligter Angelo Køleteknik A/S til at leve op til en række miljømæssige krav, blandt andet lovgivning omkring miljøhåndtering og bortskaffelse af kølemidler.

Angelo Køleteknik A/S er ISO 9001:2015 certificeret

Angelo Køleteknik blev ISO 9001:2015 certificeret i 2011. Certificeringen er bevis på at alle processer er styret ved hjælp af et effektivt kvalitetsledelsessystem og er en sikkerhed for ensartethed i virksomhedens produkter og ydelser. For Angelo Køletekniks kunder betyder det, at der bliver udført kvalitetskontrol ved hvert servicebesøg og ved hver installation.

Der bliver lavet en rapport, som altid er tilgængelig og virksomheden bliver en gang årligt kontrolleret af et certificeringsfirma i forhold til beskrevne processer og forretningsgange.

Søg her